CZEGO UCZYMY?

Edytorstwo KUL to oferta humanistycznych studiów pozwalających zdobyć zarówno wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, jak i umiejętności praktyczne pozwalające właściwie tę wiedzę aplikować.
Z blokiem zajęć akademickich (np. historycznoliterackich czy z zakresu edytorstwa naukowego) połączono
w programie cztery bloki przedmiotów pozwalających rozwinąć umiejętności przydatne w pracy zawodowej:

– twórcze pisanie,
– redakcję tekstów,
– opracowanie komputerowe publikacji (np. grafika komputerowa, DTP),
– elementy marketingu wydawniczego.

Edytorstwo KUL jest jednym z najstarszych takich kierunków
w Polsce. Zajęcia prowadzone są przez pracowników, którzy
w swoich dziedzinach są doświadczonymi praktykami: edytorami, redaktorami, wydawcami.

Blok zajęć redakcyjnych

Oferujemy studentom kompletny kurs redakcyjny pod okiem specjalistów i praktyków.
W ramach bloku zajęć redakcyjnych studenci zdobywają wiedzę na temat zasad wykonywania redakcji i adiustacji, sposobów jej wprowadzania oraz poprawności językowej (ortografii, interpunkcji, składni, stylu). Kształcimy kompetentnych i samodzielnych redaktorów gotowych do wyzwań zawodowych.

Blok zajęć technicznych

Równie ważnym elementem kształcenia edytorskiego jest nauka narzędzi umożliwiających pracę na tekście oraz opracowanie wizualne. W bloku zajęć technicznych uczymy zaawansowanej obsługi programów do edycji tekstu (MS Office), grafiki (Photoshop, Ilustrator) oraz składu komputerowego książek (InDesign).

Literatura

Oferujemy studentom kompletny kurs literatury, jednak zrezygnowaliśmy ze szkolnego sposobu nauczania według epok. Zamiast tego nauczamy literatury według podziału na gatunki literackie, skupiając się na literackich arcydziełach. Pokazujemy literaturę nie tylko od strony filologicznej, ale skupiamy się na jej prezentacji od strony edytorskiej (powstawanie dzieła, proces twórczy, zmiany zachodzące w tekstach na przestrzeni czasu).

Twórcze pisanie

Dobry edytor potrafi nie tylko opracować tekst, ale również go napisać. Na studiach uczymy pisania zarówno tekstów użytkowych, jak i literackich. Zajęcia odbywają się w małych grupach pod okiem praktyków i zawodowych pisarzy.

Edytorstwo naukowe

Jest to sztuka wydawania tekstów po śmierci autora. Nadal wiele tekstów pozostawionych w rękopisach czeka na publikację, a część wydanych dzieł wymaga ponownego opracowania. Są to wiersze, dzienniki, listy, opowiadania, powieści… Studenci uczą się, jak rozczytywać i opracowywać rękopisy, w jaki sposób uwspółcześniać pisownię, jakie rodzaje poprawek mogą stosować i w jaki sposób zdać czytelnikowi sprawozdanie ze swoich ingerencji w tekst. Podróżują po archiwach, szukając i badając dokumenty literackie. Edytorstwo naukowe to przygoda wymagająca detektywistycznego zacięcia.

Jakie zmiany wprowadził autor, a jakie pojawiły się przez ingerencję osób trzecich lub omyłkę? Co przed czytelnikami ukryła cenzura? Brzmi interesująco?