Program studiów

rok I
Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
Kanon literacki – epikawykład30
Grafologiczna lektura rękopisówwarsztaty30
Ortografiaćwiczenia30
Struktura typowej książkiwarsztaty30
Wstęp do edytorstwawykład15
Aplikacje użytkowe edytoralaboratorium30
Analiza utworów literackich – prozaćwiczenia30
Praktyka literacka – praca ze słowemwarsztaty30
Bibliografiaćwiczenia30
Zbiory cyfrowewarsztaty30
Historia książkiwykład15
Interpunkcjaćwiczenia30
Korektawarsztaty30
Druk tradycyjnywarsztaty15
Typografialaboratorium30
Praktyka literacka – teksty krytycznewarsztaty30
Archiwa literackiewykład15
Self-publishingkonwersatorium30
Działalność gospodarcza – wydawnictwokonwersatorium30
rok II
Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
Kanon literacki – dramatwykład 15
Kultura językowawykład30
Adiustacjawarsztaty30
Druk offsetowy i cyfrowywarsztaty15
Podstawy DTPlaboratorium15
Analiza utworu – dramatćwiczenia30
Praktyka literacka – prozawarsztaty30
Edycje krytyczne w praktycećwiczenia30
Transliteracja i transkrypcjawarsztaty15
Rynek wydawniczy w Polscewykład15
Warsztat pisarski – formy użytkowewarsztaty30
Warsztat komputerowy – zasady
typograficzne
warsztaty30
Akcydensykonwersatorium15
Umowy wydawniczekonwersatorium15
Projekt typograficznyproseminarium15
Projekt literackiproseminarium15
Gatunki wypowiedziwykład15
Promocja książki w mediachwykład15
Podstawy grafiki komputerowejlaboratorium30
Praktyka literacka – wierszwarsztaty30
Tekstologiawykład i ćwiczenia60
Warsztat pisarski – formy literackie        warsztaty30
Warsztat komputerowy – projekt typograficznywarsztaty30
rok III
Nazwa przedmiotuForma zajęćLiczba godzin
Kanon literacki – lirykawykład30
Organizacja pracy w wydawnictwiewarsztaty30
Prawo autorskiewykład30
Analiza utworu – wierszćwiczenia30
Krytyka tekstuwykład i ćwiczenia60
Praktykipraktyki120
Seminarium licencjackieseminarium60
Pracownia DTPlaboratorium30
Pracownia graficznalaboratorium30
Dzieło filmowekonwersatorium30
Dzieło teatralnekonwersatorium30
Edycje nieksiążkowekonwersatorium30
Autoprezentacjakonwersatorium30
Elementy psychologii perswazji
w pracy wydawniczej
warsztaty30
Edytorstwo naukowewykład30
Aktualności artystycznekonwersatorium30
Życie literackiekonwersatorium30
Przygotowanie pracy dyplomowej
i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
praca dyplomowa
Projekt wydawniczy (edycja tekstu dzieła)warsztaty15
Projekt wydawniczy (edycja dokumentacyjna)warsztaty15

Powyższy program obejmuje wykaz zajęć edytorskich, bez przedmiotów ogólnoakademickich. Pełny program można znaleźć w witrynie e-kul.