Koło Edytorów KUL

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach Koła Edytorów KUL. Członkowie
organizacji mają nie tylko okazję do przyjemnego spędzania czasu z innymi studentami, ale również mogą w praktyce przećwiczyć umiejętności zdobyte podczas studiów, m.in. redagować teksty, wydawać publikacje, projektować grafiki i okładki książek. Ponadto organizują
i uczestniczą w interesujących warsztatach, konferencjach i wydarzeniach związanych z szeroko pojętą tematyką edytorską.

Koło wydaje swoje własne czasopismo Lapsus Calami, które w całości opracowywane jest przez studentów edytorstwa. Wspólnie z Kołem Naukowym Edytorów Uniwersytetu Jagiellońskiego członkowie organizują coroczną ogólnopolską konferencję Warsztaty Młodych Edytorów, po której tradycyjnie przygotowują publikację pokonferencyjną. Wszystkie powyższe inicjatywy przekładają się bezpośrednio na zdobywanie doświadczenia zawodowego i mogą stanowić ważny element przyszłego CV absolwenta.

Koło w szczegółach

Warsztaty Młodych Edytorów

„Warsztaty Młodych Edytorów” to ogólnopolska naukowa konferencja studencko-doktorancka organizowana co roku naprzemiennie z Kołem Naukowym Edytorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas ostatniej stacjonarnej edycji konferencji organizowanej przez KE KUL czas spędziliśmy
w malowniczym Kazimierzu Dolnym. Kolejna edycja, z powodu pandemii, odbyła się w formie online, jednak już w tym roku na nowo powrócimy nad Wisłę, aby wspólnie obradować, dzielić się swoimi badaniami oraz integrować się ze studentami i doktorantami z całej Polski.

Działalność wydawnicza członków Koła Edytorów KUL

Studenci Edytorstwa KUL, przy pomocy nauczycieli akademickich, w praktyce ćwiczą wydawanie publikacji, które następnie trafiają do polskich bibliotek i księgarni. Publikacje są przygotowywane przez studentów od początku do momentu wysłania gotowych publikacji do druku. Studenci zajmują się również składem komputerowym i projektowaniem okładek.

W wydawanym przez Koło czasopiśmie Lapsus Calami” studenci mają również możliwość publikowania własnych prac: artykułów, opowiadań lub wierszy.

Spotkania Koła Edytorów KUL

Spotkania KE KUL to nie tylko czas na wspólne spędzenie czasu i integrację, ale również moment powstawania nowych projektów i inicjatyw. Studenci w swoim gronie rozmawiają o nowych pomysłach, które następnie wcielają w życie.

Część spotkań odbywa się w murach Uczelni, część w lubianych przez miłośników książek zakątkach Lublina, m.in. literackich kawiarniach.

Warsztaty, wykłady, spotkania

Studenci edytorstwa biorą udział w wielu interesujących wydarzeniach i warsztatach. Do tej pory były to m.in. warsztaty kaligraficzne, redakcyjne, z projektowanie okładek oraz z produkcji papieru. Warsztaty przeprowadzane są przez członków Koła, którzy chcą się podzielić z innymi swoimi umiejętnościami, a także przez zaproszonych gości.

Studenci edytorstwa mają szansę uczestniczyć w wielu interesujących wykładach i spotkaniach, m.in. ze swoimi ulubionymi pisarzami, profesorami oraz specjalistami w różnorodnych humanistycznych dziedzinach. Na wykłady zapraszani są goście zarówno z Polski, jak również z zagranicy. Dla studentów jest to często niepowtarzalna okazja na wysłuchanie wyjątkowych wykładów i na przeżycie spotkań autorskich ze swoimi literackimi idolami. Prowadzone spotkania służą również poszerzeniu perspektyw, także zawodowych.

Ogólnopolskie Dyktando Młodych

Koło Edytorów KUL jest organizatorem corocznego dyktanda skierowanego do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów. Konkurs podzielony jest na grupy wiekowe; z każdej grupy studenci, jako osoby odpowiedzialne za sprawdzanie prac konkursowych, wyłaniają zwycięzców. Uczestnicy mają szansę nie tylko sprawdzić swoje umiejętności, lecz również wygrać wartościowe nagrody, natomiast studenci uczą się, jak organizować ogólnopolskie wydarzenia oraz sprawdzają swoje umiejętności w zakresie prowadzenia uroczystości oraz jako jury. Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli,
a także zainteresowaniem mediów.

Integracja

Oprócz oficjalnych wydarzeń, w Kole odbywają się również spotkania mniej formalne. Jest to doskonały czas na integrację studentów, ale również na lepsze zapoznanie się z nauczycielami akademickimi. Stałym elementem jest coroczne spotkanie opłatkowe organizowane przez członków Koła. Do tej pory zorganizowane były również wycieczki (m.in. na targi książek), dni otwartych katedr oraz wyjścia do teatrów.